Na antenie

RADIORANEK CZW. PT.

Zapraszamy do wspólnego wyśpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a chorych i cierpiących zapraszamy do włączenia się w celebrację Eucharystii. O poranku - również wiadomości "Z życia Kościoła". Zaprasza Joanna Kuczborska.
zobacz wszystkie

Wiara

Boże, użycz nam pogody ducha - czwartek, 14 maja 21:40

foto
2020-05-13 16:17:37
Lech Zakrzewski kontynuuje prowadzenie czwartkowej audycji z domu. Podczas wieczornego programu wspólnie ze słuchaczami poszuka odpowiedzi na pytanie: Czy czerpię zadowolenie z dobrodziejstw Wspólnoty?

Lech Zakrzewski wspólnie ze słuchaczami zastanowi się nad tym, na ile pomaganie innym wpływa na nasze nastroje. 

Zapraszamy do słuchania od 21:40