Na antenie

Pasmo nocne

Zapraszamy na dużą dawkę muzyki, informacji i powtórkę najciekawszych audycji z dnia.
zobacz wszystkie

Wiara

Kuratorium Oświaty: Łamali się opłatkiem

2009-12-22 09:30:00
W poniedziałek, 21 grudnia w Mościbrodach pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników Siedleckiej Delegatury Kuratorium Oświaty.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty, Joanna Kaniuk Dyrektor KO Delegatury w Siedlcach, Mariusz Dobijański Mazowiecki Wicekurator Oświaty, poseł Jacek Kozaczyński, poseł Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, Marta Sosnowska z-ca Prezydenta Miasta Siedlce, Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski, Grażyna Sobiczewska Kierownik MSCDN Wydział w Siedlcach, ks. Krzysztof Baryga Dyrektor Wydziału Nauczania Kurii oraz emerytowani pracownicy Kuratorium Oświaty.

W pasterskim słowie skierowanym do zgromadzonych pracowników Kuratorium Oświaty oraz przybyłych gości Ksiądz Biskup mówił o pokoju jaki przynosi na ziemię Jezus Chrystus. To orędzie pokoju rozpoczyna się od słów „nie bój się”. Kto przyjmie tę obietnicę będzie stawał się wolny od lęku o siebie. Uczenie takiej wolności jest jednym z ważnych elementów wychowania człowieka. Pełnia wolności otwiera się w Jezusie Chrystusie. On przychodzi do nas jako ten, który pokonał lęk i przeszedł przez śmierć. Często brakuje nam świadomości, że jesteśmy ludźmi śmiertelnymi. Robimy więc wszystko, by utrzymać siebie przy życiu. Tymczasem trzeba odnaleźć życie zakorzenione w Kimś innym, kto przyjął ludzkie ciało, umarł i zmartwychwstał. Wtedy doświadczymy prawdziwego pokoju i błogosławieństwa.

Życzę wam – kontynuował Pasterz Kościoła Siedleckiego - by w waszej pracy na rzecz oświaty było jak najwięcej pokoju Chrystusa. Abyście w waszych relacjach rodzinnych odkrywali Tego, który dał się wyniszczyć do końca i wprowadził nas w nową jakość życia zbudowaną na poznaniu Boga Ojca. Niech ta tajemnica pozwala nam się na nowo odradzać i trwać w relacji z Ojcem oraz drugim człowiekiem.

Posłuchaj przemówienia i życzeń Ks. Bp Zbigniewa KiernikowskiegoW imieniu Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej słowa życzeń do uczestników spotkania skierował również ks. kan. dr Krzysztof Baryga. – Gdyby on się nie narodził nie byłoby wigilii, opłatka, kolęd, nie było by Eucharystii w Kościele, religii w szkole, nikt by nas nie ochrzcił, nie udzielił rozgrzeszenia, nikt z nas nie jechałby do Betlejem i Jerozolimy, nie byłoby papieża Polaka. Czy możesz sobie wyobrazić własne życie bez Jego narodzin? Gdyby On się nie narodził tak pusto byłoby na ziemi, tak smutno i ciężko. Ale On się narodził. Zamieszkał pośród nas. Cieszmy się Jego obecnością. Bóg nas ukochał i nasze ludzkie życie związał ze swoim już na zawsze. Życzmy więc sobie, byśmy nie bali się żyć tak jak Jezus, byśmy dla ludzi byli tacy jak On – zakończył Dyrektor Wydziału Nauczania.

Posłuchaj życzeń Ks. Krzysztofa BarygiPonadto za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty Bożonarodzeniowe życzenia przekazał Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty:
- Pragnę przekazać moje serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty. Życzę radosnych, spokojnych świąt, napełnionych refleksją nad tym, co przynosi nam narodzony Bóg-Człowiek, co przynosi nam Święta Rodzina i wszystkie wydarzenia ewangeliczne związane z tajemnicą Bożego narodzenia. Niech te refleksje nas wzbogacają, by w roku 2010 Boże narodzenie trwało w nas w kontakcie z drugim człowiekiem. Wesołych Świąt! Do siego Roku!

Posłuchaj życzeń Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Karola SemikaPo wysłuchaniu Ewangelii o narodzeniu Chrystusa pracownicy Kuratorium Oświaty oraz zaproszeni goście łamali się opłatkiem i składali sobie serdeczne życzenia. Następnie zasiedli przy stole, zastawionym wigilijnymi potrawami i przy śpiewie kolęd z radością w sercu antycypowali świętowanie wydarzenia, które zmieniło bieg historii świata – narodzenie Jezusa Chrystusa.

Ks. Mateusz Czubak