Na antenie

PRZYSTANEK PODLASIE PT.

Wiadomości, relacje i pierwsze komentarze najciekawszych wydarzeń. Wszystko, od wielkiej polityki do sportowych rekordów, wraz z regionalną prognozą pogody na następne dni. Zaprasza Karolina Suchodolska.
zobacz wszystkie

Z życia Kościoła

Wola Gułowska: Kongres Eklezjologiczny

2010-05-29 15:59:46
W sobotę, 29 maja w sanktuarium Maryjnym w Woli Gułowskiej odbył się czwarty i zarazem ostatni w tym roku Kongres Eklezjologiczny podsumowujący pracę formacyjną w rejonie siedleckim z programem „Chrzest w życiu i misji Kościoła” . Odpowiedzialnym za głoszenie katechez w tym rejonie był ks. Tomasz Bieliński.

W ramach tego programu zostały wygłoszone cztery katechezy:
- Reakcja Boga na grzech człowieka – protoewangelia,
- Przymierze Boga z Abrahamem,
- Niewola i wyzwolenie – Exodus i Pascha,
- Przymierze pod Synajem.

Katechezy nosiły wspólny tytuł: Reakcja Boga na grzech – obietnica i przymierze.

Na Kongres przybyło ok. 140 osób z ośmiu dekanatów: adamowskiego, dominickiego, grębkowskiego, łukowskiego pierwszego i drugiego, suchożeberskiego, siedleckiego i zbuczyńskiego.

Kongres rozpoczęła Modlitwa Przedpołudniowa z Liturgii Godzin. Przewodniczył jej ks. kan. Janusz Grodek – Dziekan dekanatu adamowskiego. W homilii Ksiądz Dziekan podkreślił, że chrześcijanin jest człowiekiem, który doświadczył spotkania z żyjącym Bogiem. Przez sakrament chrztu Bóg odnowił w nas swój obraz i podobieństwo. Zostaliśmy na nowo wprowadzeni w tajemnicę życia Boga-Trójcy; Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ten Bóg jest z nami, ratuje nas i uwalnia od zamknięcia się w sobie. Obyśmy umieli rozpoznawać znaki Boga w naszym życiu i szli drogą zbawienia – mówił.


                    
Co wniosły tegoroczne katechezy w życie ludzi z rejonu siedleckiego? Odpowiedź na to pytanie można było usłyszeć podczas Godziny Świadectw, którą prowadził ks. Marek Paluszkiewicz, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego.

– Bardzo się cieszę, że poznałam treść katechez z programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Umocniły one moją wiarę, pogłębiły życie duchowe, przybliżyły mnie do Boga i drugiego człowieka – mówiła pani Jolanta z Siedlec.
- Dla mnie proboszcza, katechezy były konkretną pomocą w prowadzeniu parafian do ziemi obiecanej. Wpatrując się w przykład Mojżesza znalazłem siłę, by nie poddawać się zniechęceniu, ale iść za Chrystusem, pełnić wolę Ojca i tą drogą prowadzić innych – wyznał ks. Zbigniew Daniluk.
– Katechezy bardzo mi pomogły w przygotowaniu młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Pokazały mi również, że chrześcijanin to człowiek drogi, który nie załamuje się w obliczu trudności, ale z ufnością podejmuje codzienny krzyż i podąża za Chrystusem drogą wolności. Zobaczyłem, że wiele problemów mnie przerasta, jednak wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia – dodał ks. Stanisław Jastrzębski.
– W obliczu choroby zaczęłam zamykać się w sobie. Dzięki katechezom zmieniło się moje podejście do Boga, bliźniego i samej siebie. Uczę się dziękować Bogu za to, co trudne w moim życiu. Zrozumiałam, że nie potrafię odwdzięczyć się Jezusowi za Jego śmierć na krzyżu. Dlatego chcę jak Chrystus służyć bezinteresownie drugiemu człowiekowi – mówiła pani Stanisława z Serokomli.
– Spóźniłem się kilka minut na kongres, bo pod plebanię przyjechała policja. Okazało się, że jeden z policjantów przyjechał do mnie po wodę z cudownego źródełka, bo nie radzi sobie z teściową. Powiedziałem mu, by nawrócenie teściowej zaczął od siebie, by nie bał się zburzyć muru wrogości w swoim ciele. Pewnie nie zdobyłbym się na takie słowa, gdybym nie poznał treści katechez – przyznał ks. Zdzisław Matejuk.
- Pod wpływem katechez zaczęłam dostrzegać jak Bóg wykorzystuje bolesne sytuacje z mojego życia, by przeprowadzić swój plan zbawienia. Zrozumiałam, że przejście przez Morze Czerwone nie jest tylko cudownym wydarzeniem i objawieniem mocy Boga. Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, gdy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Program „Chrzest w życiu i misji Kościoła” pomaga mi wierzyć Bogu w sytuacjach bez wyjścia – mówiła pani Anna z parafii Szczałb.
– Przy pomocy Słowa Bożego zawartego w katechezach zaczynam kochać osoby, które mnie ranią. Wzorem stał się dla mnie Jezus na krzyżu, który przebaczył swoim nieprzyjaciołom. Uczę się od Chrystusa zatrzymywać zło w swoim ciele – wyznała pani Danuta przedstawicielka dekanatu grębkowskiego.
– Mam kilka osób w parafii, które treści katechez poznają podczas nocnej pielgrzymki do Mokobód. Widzę jak Słowo Boże i doświadczenie wspólnoty zmienia życie tych ludzi – mówił ks. kan. Henryk Drozdek.
– Dla mnie katechezy stanowią okazję, by stawać w obecności Boga. Odkrywać coraz bardziej, że On jest drogą, prawdą i życiem – mówił ks. Franciszek Klebaniuk.
– W świetle historii Mojżesza i drogi Izraelitów przez pustynię zobaczyłam moje zniewolenia. Bóg dał mi siłę, bym do Niego wróciła. Trafiłam do Ruchu Światło-Życie. Odkrywam jak Bóg kieruje moim życiem. We wspólnocie uczę się żyć w prawdzie i wolności – mówiła Katarzyna z Łukowa.
– Szczerze przyznam, że początkowo nie rozumiałam, dlaczego Ksiądz Biskup taką wagę przywiązuje do programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Ten program wydawał mi się bardzo trudny. Po pewnym czasie zobaczyłam jednak jak te katechezy zmieniają moje myślenie. Na przykładzie Abrahama uczę się całkowitego zawierzenia Bogu i posłuszeństwa Jego Słowu – wyznała pani Stanisława z Łukowa.
– Katechezy pomogły mi odkryć mojego faraona. Zrozumiałem, że w sytuacji bez wyjścia jedynym wyjściem jest chwycić się Boga. To nie ja czytam Pismo św., ale Słowo Boże wyjaśnia moje życie – mówił diakon Mariusz.
– W świetle katechez odkryłem w sobie szemrzącego Izraelitę, który tęsknił za wygodnym życiem. Zrozumiałem, że trudne wydarzenia są mi potrzebne. Jeżeli Bóg coś mi zabiera, daje stokroć więcej – mówił ks. Bogusław Filipiuk.
– Katechezy otworzyły mi oczy na znaczenie Paschy. Moje życie ma być paschalne. Bóg mnie wzywa bym nieustannie przechodził ze starego do nowego życia – wyznał ks. kan. Jerzy Grochowski.
– Miałam wiele wątpliwości w wierze. Katechezy ożywiły moją relację do Boga. Zrozumiałam jaki jest zamysł Boga wobec mojego życia. Poczułam się Jego dzieckiem – mówiła pani Renata z Domanic.
– Dzięki katechezom zobaczyłam siebie w lustrze Słowa Bożego. Wcześniej chciałam zmieniać innych. Dzisiaj już wiem, że nawracanie innych muszę zaczynać od siebie – mówiła pani Stanisława z Żeliszewa. – Wyszłam za mąż za wspaniałego mężczyznę. Niestety mój mąż ciężko zachorował. Przeraziłam się, że zostanę sama z małymi dziećmi. Zaczęłam swoje lęki i problemy powierzać Bogu. On dał mi siłę, by nie zejść z krzyża, czyli wychować dzieci i zaopiekować się chorym mężem. Jestem lektorem w parafii. Niedzielna Eucharystia daje mi siłę, by z wdzięcznością przyjmować krzyż, który pojawia się w moim życiu. Katechezy uczą mnie życia w przebaczeniu – mówiła pani Danuta z Wodyń.
– Katechezy pomogły mi odkryć wierność Boga. Kiedy braliśmy ślub, mój mąż był człowiekiem niewierzącym. Znajomi odradzali mi małżeństwo z osobą niewierzącą. W głębi serca wierzyłam, że przyjdzie dzień, gdy mój mąż się nawróci. Stało się to dzięki katechezom. Dzisiaj Słowo Boże promieniuje na całą moją rodzinę. Wiem, że bez Słowa Bożego moje życie jest pustynią. Kiedy słucham Boga żyję w ziemi obiecanej – mówiła pani Jadwiga ze Starego Opola.
– Katechezy pomogły mi zobaczyć, że jestem w drodze do ziemi obiecanej. Podobnie jak Izraelici jestem wezwany, by przeżyć Paschę, wejść w wody Morza Czerwonego i bezgranicznie zaufać Bogu – mówił ks. Ireneusz Głowacki.
– Dzięki katechezom uczę się żyć w prawdzie. Zrozumiałam, że nie zawsze mam rację. Wspólne dzielenie się Słowem Bożym pozwala mi odkrywać Boga w drugim człowieku – mówiła pani Danuta z parafii Zembry.

Podsumowując Godzinę Świadectw, ks. Tomasz Bieliński przypomniał słowa z Listu św. Jakuba: „Kto pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła” (Jk 1,25). Nasze świadectwo wiary jest dobrą nowiną. Bóg wzywa nas, abyśmy w codziennym życiu byli posłuszni Jego Słowu – mówił.

Kongres Eklezjologiczny w Woli Gułowskiej zakończyła wspólna agapa przygotowana przez ojców Karmelitów.

Ks. Mateusz Czubak

Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem

25 stycznia we Włodawie odbędzie się XIX Festiwal Kolęd i Szczodrywek więcej

Gala Charytatywna New Year's Party 2020

18 stycznia w Siedlcach wystąpia w programie artystycznym Dzieci Eurolingua Dzieciom Lokalnie i Międzynarodowo więcej
zobacz wszystkie