Na antenie

RADIORANEK WT. ŚR.

Zgadywanki muzyczne na dobry początek dnia. Zaprasza Ewa Pasternak.
zobacz wszystkie

Z życia Kościoła

Zmiany wśród duchowieństwa diecezji siedleckiej

2009-09-07 10:50:23
Poniżej przedstawiamy zmiany wśród duchowieństwa diecezji siedleckiej, które miały miejsce od 14.07 do 01.09 br.

Ks. mgr Marek ANDRZEJUK z dniem 1 września 2009 r. został mianowany zastępcą kierownika Działu Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

Ks. dr Tomasz BIELIŃSKI z dniem 31 lipca 2009 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii p.w. św. Józefa w Siedlcach i z dniem 1 sierpnia 2009 r. posłany w pełnym wymiarze do pracy w duszpasterstwie akademickim w Siedlcach.

Ks. Sylwester BORKOWSKI z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Gąsiorach i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany proboszczem parafii Trójcy Świętej w Sosnowicy.

Ks. mgr lic. Sławomir BRODAWKA z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany proboszczem parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Ortelu Królewskim.

Ks. mgr lic. Piotr CHODŹKO z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany wikariuszem parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej.

Ks. Krzysztof Piotr CZARNOTA z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Neplach i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sobieszynie.

Ks. mgr lic. Mateusz CZUBAK z dniem 1 września 2009 r. otrzymał zadanie koordynowania pracy Katolickiego Radia Podlasie z Kurią Diecezjalną oraz innymi instytucjami diecezjalnymi.

Ks. kanonik mgr lic. Krzysztof CZYRKA z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Wisznicach oraz dziekana dekanatu wisznickiego i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany proboszczem parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach oraz dziekanem dekanatu ryckiego.

Ks. mgr Tomasz Eugeniusz DENICKI z dniem 1 września 2009 r. został mianowany diecezjalnym duszpasterzem służby liturgicznej.

Ks. mgr lic. Krzysztof DOMAŃSKI z dniem 1 sierpnia 2009 r. został mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II.

Ks. Mirosław GORZAŁA z dniem 26 sierpnia 2009 r. został mianowany proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Neplach.

Ks. mgr lic. Henryk GÓRAL z dniem 1 września 2009 r. został skierowany do pomocy w Dziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

Ks. kanonik Franciszek HOŁDA z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Radoryżu Kościelnym i przeniesiony na emeryturę.

Ks. prałat Henryk HOŁOWEŃKO z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii p.w. MB Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II.

Ks. kanonik prof. dr hab. Edward JARMOCH z dniem 30 sierpnia 2009 r. został zwolniony z funkcji kierownika Działu Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz z funkcji asystenta kościelnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Siedleckiej.

O. Wojciech KACZMAREK OFMCap z dniem 1 sierpnia 2009 r. został mianowany kapelanem Zakładu Karnego we Włodawie.

Ks. mgr Dariusz Piotr KARBOWIAK z dniem 14 lipca 2009 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej i z dniem z dniem 15 lipca 2009 r. mianowany proboszczem parafii p.w. Narodzenia NMP w Hołubli.

Ks. mgr lic. Jan KLUSKA z dniem 26 sierpnia 2009 r. został mianowany prefektem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach i z dniem 1 września 2009 r. posłany do pomocy w Dziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

Ks. mgr lic. Tomasz KOSTECKI (junior) z dniem 1 sierpnia 2009 r. został mianowany prefektem alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II.

Ks. mgr Grzegorz Stanisław KOZŁOWICZ z dniem 15 lipca 2009 r. został mianowany wikariuszem parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej.

Ks. mgr Paweł MADALIŃSKI z dniem 12 sierpnia 2009 r. został zatwierdzony na urząd wicedziekana dekanatu międzyrzeckiego, na 5-letnią kadencję.

O. Stefan MAJKOWSKI OFMCap z dniem 31 lipca 2009 r. został zwolniony z funkcji kapelana Zakładu Karnego we Włodawie.

Ks. mgr Janusz MAZUREK z dniem 31 lipca 2009 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei i z dniem 1 sierpnia 2009 r. mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie.

Ks. mgr Piotr Paweł MAZUREK z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z funkcji prefekta przy parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany wikariuszem parafii p.w. św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim.

Ks. kanonik Mieczysław MIKULSKI z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Trójcy Świętej w Sosnowicy i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany proboszczem parafii Trójcy Świętej w Jeziorzanach.

Ks. kanonik mgr Mieczysław MILCZARCZYK z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany proboszczem parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Radoryżu Kościelnym.

Ks. mgr Michał MOŚCICKI z dniem 14 lipca 2009 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego w Wisznicach i z dniem 15 lipca 2009 r. mianowany wikariuszem parafii p.w. św. Józefa w Siedlcach.

Ks. mgr lic. Remigiusz Jacek NIEWĘGŁOWSKI z dniem 31 lipca 2009 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii p.w. św. Józefa w Trąbkach i z dniem 1 sierpnia 2009 r. mianowany wikariuszem parafii p.w. św. Antoniego w Kotuniu.

Ks. Sławomir OLOPIAK z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Trójcy Świętej w Jeziorzanach i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Wisznicach oraz dziekanem dekanatu wisznickiego.

Ks. mgr lic. Tomasz PAŚNICZEK z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie.

Ks. Kanonik Antoni PIETRUSZKA z dniem 1 sierpnia 2009 r. został mianowany dziekanem dekanatu łukowskiego I na kolejną 5-letnią kadencję.

Ks. mgr lic. Bogdan POTAPCZUK z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pruszynie i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany proboszczem parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Seroczynie.

Ks. mgr Mirosław Wojciech ROGOŹNICKI z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Ortelu Królewskim i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany proboszczem parafii p.w. św. Stanisława BM w Czerwonce.

Ks. mgr Tomasz Edmund SAŁASIŃSKI z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii p.w. św. Wojciecha w Górkach k. Łosic i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany wikariuszem parafii p.w. Matki Bożej Kodeńskiej w Pilawie.

Ks. mgr lic. Krzysztof SAMSEL z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii p.w. św. Stanisława BM w Czerwonce i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany proboszczem parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pruszynie.

Ks. dr Jacek SEREDA z dniem 1 września 2009 r. został mianowany kierownikiem Działu Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Siedleckiej.

Ks. mgr lic. Paweł SIEDLANOWSKI z dniem 26 sierpnia 2009 r. został mianowany duszpasterzem akademickim i prefektem w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

Ks. Krzysztof SKWIERCZYŃSKI z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z funkcji duszpasterza akademickiego w Siedlcach, kierownika Działu Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz związanego z tą funkcją członkostwa w Diecezjalnej Radzie Duszpasterskiej i Diecezjalnej Radzie Duszpasterstwa Młodzieży i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany proboszczem parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Gąsiorach.

Ks. Zbigniew SZAMBORA z dniem 27 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu wikariusza p.w. św. Antoniego w Huszlewie i skierowany jako rezydent do parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei.

Ks. mgr Zbigniew SZCZEPAŃCZUK z dniem 14 lipca 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii p.w. św. Wojciecha w Górkach k. Łosic i i przeniesiony na emeryturę.

Ks. Waldemar TKACZUK z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sobieszynie i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany proboszczem parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie.

Ks. Jan TOCZYSKI z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza par. parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Seroczynie i przeniesiony na emeryturę.

Ks. Krzysztof UŚCIŃSKI z dniem 14 lipca 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii p.w. Narodzenia NMP w Hołubli i z dniem z dniem 15 lipca 2009 r. mianowany proboszczem parafii p.w. św. Wojciecha w Górkach k. Łosic.

Ks. kanonik mgr lic. Roman Antoni WISZNIEWSKI z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach oraz dziekana dekanatu ryckiego i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany proboszczem parafii p.w. MB Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim.

Ks. mgr Artur Sebastian ZBAŃSKI z dniem 15 lipca 2009 r. został mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Wisznicach.

Ks. mgr Andrzej ZOZULA z dniem 30 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu wikariusza p.w. św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim i z dniem 1 września 2009 r. mianowany drugim kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Ks. mgr Mirosław ŻACZEK z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii p.w. Matki Bożej Kodeńskiej w Pilawie i z dniem 26 sierpnia 2009 r. mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Siedlcach.


XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny

25 kwietnia o "Złote Pióro" Starosty parczewskiego zawalczą w konkursie ortograficznym uczniowie szkół ponadpodstawowych. więcej

"Ten cenny czas"

23 kwietnia w Zarębach Kościelnych Fundacja Donum zainauguruje uroczystą galą projekt edukacyjny więcej
zobacz wszystkie