Na antenie

POPOŁUDNIK PON. CZW. PT.

Proponujemy ciekawą książkę. W czwartki i piątki można usłyszeć przepisy na różne potrawy w audycji "Jadłodajnia", audycję "Prosto z lasu", Kwadrans z Ministrem Rolnictwa, Radiową Kronikę Województwa Podlaskiego i przegląd Echa Katolickiego. Zaprasza Ewa Pasternak.
zobacz wszystkie

Rolnicy

Nieodpłatne przekazanie gruntów przez ANR

2010-02-25 15:11:20
Od początku 2010 roku Filia Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach przekazała nieodpłatnie gminom, na cele związane z infrastrukturą techniczną służącą wykonywaniu zadań własnych, nieruchomości o powierzchni ponad 47 ha.

Tereny otrzymały:

- Gminie Olecko nieruchomość o pow. ok. 2 ha z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym;

- Gminie Gołdap nieruchomość o pow. 0,3 ha, na której powstanie boisko sportowe oraz nieruchomość o pow. ok. 8,5 ha z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny;

- Gminie Rajgród nieruchomość o łącznej pow. ponad 4 ha, na której gmina zrealizuje cel publiczny polegający na budowie ciągu pieszo – rowerowego;

-  Gminie Ełk nieruchomość zabudowaną o pow. 0,05 ha z przeznaczeniem na przebudowę i adaptację nieczynnej ubojni zwierząt na świetlicę wiejską oraz nieruchomość o pow. 0,7 ha, na której gmina urządzi ogólnodostępną plażę wiejską z boiskiem do gier plażowych;

- Gminie Wydminy nieruchomość o pow. 0,5 ha, na której powstanie boisko sportowe.

Od 17 lat dzięki Agencji Nieruchomości Rolnych realizującej art. 24, 43, 44 i 48 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r., nr 231, poz. 1700) liczne gminy w całym kraju zyskały wiele nowych obiektów poprawiających jakość życia mieszkańców.

Przekazane nieodpłatnie grunty są wykorzystywane na realizację celów własnych jednostek samorządu terytorialnego, a te koncentrują się na polepszaniu warunków życia mieszkańców i rozwoju infrastruktury. Często są to nieruchomości o znacznej, kilkumilionowej wartości.

Biuro Rzecznika Prasowego