Na antenie

PRZYSTANEK PODLASIE PON. WT. ŚR.

Wiadomości, relacje i pierwsze komentarze do najciekawszych wydarzeń. Od wielkiej polityki po codzienne życie, a do tego "Muzyczna Dogrywka" po 18.00 i regionalna prognoza pogody na następne dni. Zaprasza Agnieszka Osmólska-Ilczuk.
zobacz wszystkie

Sponsoring audycji

Oferta dla samorządów

2009-01-28 12:57:00
1. Stały magazyn poświęcony problematyce danego regionu lub miejscowości, emitowany raz w tygodniu o stałej porze. Czas trwania do 10 minut (w tym minimum dwie przerwy muzyczne nie krótsze niż 1,5 minuty każda), realizacja bezpośrednio w naszym studio, w całości przez oddelegowane osoby (radio zastrzega sobie jedynie możliwość kontrolowania zawartości pod kątem zgodności obowiązującym je prawodawstwem i jakości technicznej). Istnieje możliwość wyznaczenia przez radio dziennikarza, którego zadaniem będzie tworzenie magazynu pod kierunkiem oddelegowanej osoby. Magazyny zawierają zazwyczaj krótkie serwisy informacyjne, publicystykę dotyczącą danej miejscowości, krótkie wywiady. Wartość jednostkowa – 500 złotych netto.

2. Stałe okienka w Magazynach „Dziś w regionie” (w dni powszednie od 9.00 – 12.00.), „Jak minął dzień ...”. Emisja codziennie od 16.00 do 19.30. Okienka to różnorodne formy wypowiedzi dziennikarskiej (relacje, korespondencje, wywiady, reportaże). Ich czas waha się w zależności od formy od 2 do 5 minut. O dokładnej godzinie emisji materiału decyduje wydawca magazynu. Za realizację takich wejść antenowych, odpowiada KRP po otrzymaniu odpowiedniego anonsu – koszt rozliczany ryczałtem w zależności od przyjęcia minimalnej ilości materiałów.

3. Patronat medialny KRP nad imprezami. Radio realizuje kampanię reklamową poprzedzającą daną imprezę. Przygotowuje we własnym zakresie relacje oraz odpowiednie materiały podsumowujące. W zamian zamieszczane jest w materiałach reklamowych imprezy jako patron medialny, a w przypadku imprez masowych ma zagwarantowaną możliwość rozpowszechniania swych materiałów reklamowych oraz umieszczenia tablic informacyjnych i banerów. Umowa długoterminowa dotycząca tej formy, zakłada możliwość rezygnacji przez KRP z udziału w imprezie, jeśli będzie ona łamała statut wewnętrzny radia np. w przypadku realizacji imprezy plenerowej sponsorowanej przez browary lub powszechnym dostępem do alkoholu. Tę formę współpracy traktujemy jako uzupełniającą i nie wymagającą ustalania kosztów. Jeśli takowe powstają określa je odrębna umowa.

4. Kampanie reklamowe. Stosowane w przypadku konieczności podjęcia działań o charakterze public relations lub reklamy społecznej. Dotyczą one np. realizacji kampanii antyalkoholowych lub kreowaniu pozytywnego stosunku słuchaczy do określonych działań. Trudno z góry określić sposób realizacji zadania. Zależy on wielu indywidualnie określanych celów wyznaczonych do osiągnięcia. Tym nie mniej przygotowany plan działań obejmuje różne formy reklamy również pozaradiowej. Możemy podjąć się realizacji w części radiowej lub komplementarnie.

5. Cykle audycji tematycznych – trwających 5 min w ramach istniejących pasm – od 200 do 300 złotych za każde 5 minut. W przypadku złamania ramówki i konieczności wprowadzenia do niej nowego elementu koszt wzrasta nawet do 1000 złotych + koszty promocji antenowej. Nowe audycje muszą pojawić na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

6. Sponsornig wybranych audycji – produkcji KRP, np. wiadomości sportowe, magazyn sportowy, magazyny muzyczno–informacyjne. Koszt negocjowany.

7. Imprezy masowe – koncerty, festyny, seminaria. KRP może przygotować odpowiedni projekt lub zlecić je wyspecjalizowanej firmie. Podjęcie organizacji wymienionych wydarzeń może nastąpić pod warunkiem zagwarantowania w 100% budżetu z Państwa strony lub znalezieniu wspólnie sponsorów. W przypadku zagwarantowania masowego charakteru wydarzenia, KRP może podjąć działania zmierzające do znalezienia sponsora strategicznego spoza naszego regionu.

8. W załączeniu nowa propozycja KRP skierowana do samorządów i firm „Z wizytą ..." .

Przedstawione powyżej formy współpracy nie ograniczają możliwości podjęcia przez KRP innych zadań. Ważną zaletą naszej stacji jest bardzo duża elastyczność i otwartość na różne niekonwencjonalne rozwiązania. Radio jest instytucją w 100% samo-finansującą. Możemy podjąć się realizacji praktycznie każdego zadania pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków. Oczekujemy jedynie pokrycia ze strony współpracujących podmiotów przynajmniej bezpośrednich kosztów produkcji i emisji. Są one zróżnicowane w zależności od przyjętego wariantu współpracy, a ich wysokość jest ustalana indywidualnie podczas bezpośrednich rozmów.