Na antenie

MUZYCZNE RETROSPEKCJE

Na dobra muzykę sprzed lat zaprasza Anna Kaszczyc.
zobacz wszystkie

Wiara

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021

foto
2021-01-14 10:08:35
„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2021 r. będzie wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych.

Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Diecezji Siedleckiej

Tradycyjnie uroczysty charakter będzie miała modlitwa o Jedność Chrześcijan w Wyższym Seminarium Duchownym. Każdego dnia od 18 do 25 stycznia o godz. 17.15 odprawiane będzie specjalne nabożeństwo ekumeniczne. W parafiach, w których jest zwyczaj wspólnych modlitw z chrześcijanami innych wyznań należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych. Wszyscy księża proboszczowie są zachęcani do podjęcia tematu jedności w Słowie Bożym oraz w Modlitwie Wiernych.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:


Dzień 1: Przyjmując wybranie
Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie
Dzień 3: Formując jedno ciało
Dzień 4: Modląc się wspólnie
Dzień 5: Pozwalając się przemienić słowem
Dzień 6: Przyjmując innych
Dzień 7: Wzrastając w jedności
Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem

Od wielu lat ważnym wydarzeniem Tygodnia Modlitw O Jedność są diecezjalne uroczystości w Pratulinie 23 stycznia, w dniu wspomnienia męczeństwa bł. Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy męczenników za Jedność Kościoła. W tym roku przypada 25 rocznica beatyfikacji Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy męczenników za Jedność Kościoła.

Program uroczystości:


11.00 – przywitanie pielgrzymów
11.10 – Intronizacja relikwii bł. Męczenników przy śpiewie Akatystu
11.20 – Konferencja „Na nowo rozpoczynać od Chrystusa’ – Ks. prał. Zbigniew Sobolewski
11.45 – Prezentacja reprintu dzieła ks. Pruszkowskiego ” Martyrologium” – ks. prał. Bernard Błoński
12.00 – Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy zakończona Nowenną.

------------------------

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.