Na antenie

RADIORANEK CZW. PT.

Zapraszamy do wspólnego wyśpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a chorych i cierpiących zapraszamy do włączenia się w celebrację Eucharystii. O poranku - również wiadomości "Z życia Kościoła". Zaprasza Joanna Kuczborska.
zobacz wszystkie

Usługi

Usługi

2009-01-28 12:21:11
Radio Podlasie jest największym nośnikiem reklamy w Polsce środkowowschodniej. Do dyspozycji naszych zleceniodawców oddajemy do 15% całego programu dziennego w formie ponad 40 bloków reklamowych, wywiadów reklamowych i audycji sponsorowanych.Jako medium katolickie, stawiamy sobie pewne ograniczenia w reklamie. Dotyczą one przede wszystkim reklamy wspomagającej sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych, określonych wydawnictw prasowych, usług telefonicznych i tym podobnych, niezgodnych z naszym Statutem i linią programową.

Ograniczenia te sprawiają, że jesteśmy przez naszych słuchaczy postrzegani jako stacja wiarygodna, co również wpływa na jakość naszych usług reklamowych.

Radio Podlasie oferuje nie tylko sprzedaż własnego czasu antenowego. Jesteśmy w stanie zrealizować - w oparciu o dowolną ilość stacji lokalnych i ogólnopolskich - kampanię radiową, gwarantując jednocześnie ceny niższe niż w przypadku bezpośredniego zlecania w poszczególnych stacjach. Te dodatkowe upusty, sięgające w zależności od stacji od 3 do 5 punktów powyżej upustów cennikowych, to efekt trwałej współpracy Radia Podlasie z innymi stacjami.

Zlecając w imieniu klienta całość realizacji kampanii, bardzo dokładnie kontrolujemy jakość usługi. Bezpośrednio, bądź też przez reprezentujących nas brokerów (Media Tak, Time & Space, CR Media, Eurozet), współpracujemy z największymi agencjami reklamowymi na rynku krajowym.

Rocznie na naszej antenie realizujemy prawie tysiąc zleceń, z czego 300 to zlecenia dotyczące reklam w ramach kampanii ogólnopolskich. Naszymi klientami są między innymi działające w Polsce koncerny samochodowe, banki, czy Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

W przypadku konieczności zorganizowania ogólnopolskiej kampanii reklamowej obejmującej do 70 najsilniejszych stacji lokalnych, z indywidualnie dobieranymi grupami celowymi, oferujemy specjalne pakiety reklamowe, konkurencyjne cenowo do podobnych kampanii zlecanych w jednym lub dwóch stacjach ogólnopolskich. Gwarantujemy w tym przypadku brak błędów w planowaniu, w odniesieniu do poszczególnych regionów. Kampanię reklamową w stacjach lokalnych można bardzo dokładnie zaplanować, docierając do tej samej grupy celowej w dwóch różnych regionach (uwzględniając na przykład różnice wynikające z mentalności, czy stylu życia mieszkańców). Stacja ogólnopolska takiej dokładności dotarcia nie może zagwarantować inaczej niż poprzez zwiększoną częstotliwość emisji spotów i co za tym idzie podniesienie kosztów prowadzonej przez Państwa kampanii.

Nie tylko radio

Jesteśmy stacją radiową, co jednak nie ogranicza naszych możliwości reklamowych. Stale współpracujemy z innymi regionalnymi i ponadregionalnymi środkami masowego przekazu (gazety, telewizje kablowe, agencje out-door, mailing). W Państwa imieniu możemy prowadzić kampanię reklamową na łamach prasy i w telewizji. Posiadamy pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii promocyjnych i reklamowych za pomocą mediów innych niż radio i jesteśmy konkurencyjni cenowo. Oprócz oferowanego przez nas czasu reklamowego, mogą również skorzystać Państwo z innych naszych usług w dziedzinie reklamy - kreacji, planowania medialnego, studia produkcyjnego - dźwiękowego i graficznego.

  • Jeżeli myślą Państwo o reklamie prasowej, radiowej, wizualnej, czy internetowej -
  • Jeśli chcą Państwo opracować i przeprowadzić efektywną kampanię public - relations -
  • Jeśli potrzebują Państwo fachowych konsultacji z zakresu komunikacji marketingowej -

Zapraszamy do Studia Reklamy PODLASIE FM - największej i najnowocześniejszej instytucji reklamowej w środkowej części wschodniej Polski.

Ogólne informacje o Radiu Podlasie dla reklamodawców:

Zasięg nadajnika: 100 km wokół Centrum Nadawczego w Chotyczach k. Łosic.

Zasięg programowy: Dawne województwa siedleckie i bialsko-podlaskie oraz tereny sąsiadujące. W zasięgu programowym zamieszkuje wg GUS - około 650 tysięcy potencjalnych słuchaczy w wieku powyżej 15 roku życia (uznawanych za grupę komercyjną i obejmowanych badaniami wyspecjalizowanych instytucji).

Grupa celowa: Mieszkańcy miast i wsi regionu (kobiety i mężczyźni) w wieku 30+

Dane ogólne o programie: Program nadawany codziennie przez całą dobę. 20% wypełniają szeroko pojęte treści religijne (tj. modlitwa, piosenka i muzyka religijna, publicystyka religijna, informacje z życia Kościoła - do czasu tego wlicza się również niedzielne i ważne święta kościelne, podczas których nie emitowane są treści o charakterze komercyjnym). Pozostałe 80% programu wypełniają informacje, oraz muzyka popularna i zagadnienia regionalne. Stosunek słowa do muzyki 1:2. Godziny niekomercyjne w dni powszednie - 6.00 - 6.30, 12.00 - 12.30, 20.00 - 21.30.

W pozostałym czasie istnieje możliwość umieszczania reklam w proponowanych przez Dział Reklamy blokach, bądź (na życzenie klienta) emisja spotu o wskazanej przez klienta porze (opcja dodatkowo płatna).