Na antenie

RADIORANEK CZW. PT.

Zapraszamy do wspólnego wyśpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a chorych i cierpiących zapraszamy do włączenia się w celebrację Eucharystii. O poranku - również wiadomości "Z życia Kościoła". Zaprasza Joanna Kuczborska.
zobacz wszystkie

Radiowa Niedziela

ZAPRASZAMY NA RADIOWĄ NIEDZIELĘ

foto
W najbliższą niedzielę, 2 sierpnia kapłani pracujący w Katolickim Radiu Podlasie odwiedzą 4 parafie diecezji siedleckiej. Będą to parafie Matki Boskiej Królowej Polski w Dąbiu, Matki Bożej Różańcowej w Ortelu Królewskim, Św. Anny w Jeleńcu, Trójcy Świętej w Staninie .

Proboszczem parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Dąbiu jest ks. Antoni Sulich. Parafię erygowano w 1985 r., natomiast kościół murowany wzniesiono w latach 1982-1984 dzięki zaangażowaniu ks. Ryszarda Kardasa, ks. Edwarda Jarmocha oraz parafian.

Proboszczem parafii Matki Bożej Różańcowej w Ortelu Królewskim jest ks. Robert Grzelak. Kościół obrządku greko-katolickiego istniał już w 1680 r. Obecny kościół parafialny drewniany, wybudowano w 1713 r. z inicjatywy ks. Teodora Bieleckiego oraz parafian. W 1875 r. świątynię zamieniono na cerkiew. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kościół rekoncyliowano.

Proboszczem parafii Św. Anny w Jeleńcu jest ks. Adam Kulik. Kościół murowany wybudowano w latach 1742-1752 dla Zakonu Bernardynów. Po kasacie klasztorów w Kongresówce przez rząd rosyjski, kościołem zarządzają kapłani diecezjalni. W 1896 r. utworzona została filia parafii tuchowickiej, natomiast samodzielną parafię erygowano w 1919 r.

Proboszczem parafii Trójcy Świętej w Staninie jest ks. kanonik Zygmunt Głębicki. Pierwotny kościół drewniany wzniesiono w 1555 r. Jego fundatorami byli Andrzej i Wiktoryn z rodu Jarczewskich. Następny kościół drewniany wybudował w 1747 r. miejscowy dziedzic Jan Załuski. Obecny kościół murowany wybudowano w latach 1981-1984 dzięki zaangażowaniu ks. Henryka Wierzejskiego oraz parafian.