DYLEMATY NIKODEMA

W piątek 24 listopada o godz. 21:40 na naszej antenie ostatnia audycja z cyklu „W konfesjonale”. Będzie ona poświęcona przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Miłując Boga, zupełnie w nowy sposób miłujemy bliźniego. Te dwa przykazania, te dwie miłości są jak połączone naczynia. Jeśli bowiem doświadczamy w sobie Bożej miłości, jej bezinteresowności, wówczas stajemy się jej przedłużeniem wobec innych. Oznacza to, że akceptujemy bliźniego w jego niepowtarzalności, akceptujemy jego istnienie i to od samego poczęcia aż do naturalnej śmierci, uznajemy, że on także jest chciany i kochany przez Boga, podobnie jak my. Miłość bliźniego oznacza również przyjęcie go w tym, co nas różni, a nawet i dzieli, bo w istocie mamy taki sam początek i taką samą przyszłość, mamy taką samą wartość – właśnie w Bogu, który umiłował każdego z nas tą samą miłością.

Zaprasza ks. Mateusz Czubak.

 

 

Piątkowy wieczór to czas na „Dylematy Nikodema”. To cykl audycji, w których poruszamy tematy związane z aktualnością Dekalogu w życiu codziennym; to przestrzeń na świadectwa wiary i doświadczenia działania Pana Boga. Na antenie w Katolickim Radiu Podlasie w piątki o godz. 21:40.

Pierwszy piątek miesiąca:

Drugi piątek miesiąca:

Trzeci piątek miesiąca:

W Konfesjonale” : Rozmowy na temat Dekalogu. Przykazania Boże wyszczególniają podstawowe warunki utrzymania żywej wspólnoty pomiędzy Bogiem i Jego ludem. Zapraszają wierzących do współuczestniczenia w rozpoczętym przez Boga wyzwalaniu całej ludzkości po to, aby wszyscy zachowali w sobie obraz Boga, mogli żyć wolni i kochać Boga i bliźniego z całego serca. Audycję prowadzi ks. Mateusz Czubak.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu