Na antenie

Pasmo nocne

Zapraszamy na dużą dawkę muzyki, informacji i powtórkę najciekawszych audycji z dnia.
zobacz wszystkie

Aktualności

Studenckie praktyki zawodowe w Katolickim Radiu Podlasie

foto
2021-02-24 12:40:51
W związku z dużym zainteresowaniem praktykami w Katolickim Radiu Podlasie przedstawiamy ogólne zasady dotyczące tej kwestii. Termin i warunki praktyk uzależnione będą od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i będą się odbywać z zachowaniem podstawowych obostrzeń sanitarnych.

Katolickie Radio Podlasie to  lokalna stacja radiowa obejmująca swym zasięgiem środkową część wschodniej Polski. Rozgłośnia została powołana 4 września 1991 roku. Obecnie marka Katolickie Radio Podlasie nie odnosi się jedynie to rozgłośni. W skład centrum medialnego wchodzą:

Katolickie Radio Podlasie,
Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl,
Telewizja Internetowa Diecezji Siedleckiej FARO.TV
 i Diecezjalne Wydawnictwo UNITAS.

 
Celem organizowania studenckich praktyk zawodowych w Katolickim Radiu Podlasie i podległych mu jednostkach medialnych jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności zawodowych studentów w rzeczywistych warunkach pracy, a także zapoznanie ich ze strukturą organizacyjną, zakresem działalności i specyfiką funkcjonowania określonych działów i jednostek, przepisami porządkowymi, organizacyjnymi i innymi aktami prawnymi obowiązującymi KRP.

Praktyki są nieodpłatne.

Adresaci:  studenci szkół wyższych.

Czas trwania praktyki:  min. 1 miesiąc (min. 22 dni robocze po 8 godzin). Wnioski o odbycie studenckiej  praktyki zawodowej w Katolickim Radiu Podlasie  przyjmujemy przez cały rok w miarę posiadania wolnych miejsc. Preferujemy jednak miesiące wakacyjne. Aplikować można od stycznia do grudnia.  

Miejsce i tematyka praktyk uzależnione są od kierunku studiów zainteresowanego. Głównie organizujemy praktyki dziennikarskie oraz z dziedziny realizacji dźwięku i obrazu.

Zadania/zakres nauki i pomocy w redakcji obejmują m.in.:


Katolickie Radio Podlasie: udział w pracach redakcji programowej Katolickiego Radia Podlasie przy współtworzeniu codziennego programu, kontakt ze słuchaczami, nagrywanie i obróbka dźwięków / montaż dźwięków i przygotowywanie materiałów na potrzeby redakcji, nagrywanie i montaż materiałów z mikrofonem. Praktykant może być delegowany na konkretne wydarzenia z zadaniem wykonania relacji dźwiękowych.

Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl: redakcyjne zadania związane z serwisami internetowymi, pozyskiwanie informacji, przygotowanie fotorelacji i obróbka zdjęć, redakcja tekstu prasowego, opracowywanie materiałów autorskich oraz wykonywanie prac zleconych.

Diecezjalna Telewizja Internetowa FARO.TV: nagrywanie i obróbka filmów, montaż filmów i publikacja na stronie internetowej, przygotowywanie materiałów na potrzeby redakcji, nagrywanie i montaż materiałów z mikrofonem i kamerą

Diecezjalne Wydawnictwo UNITAS: zapoznanie z cyklem produkcyjnym wydawnictw - od zabudżetowania, poprzez planowanie i zamawianie materiałów autorskich, opracowanie szaty graficznej, redakcję, korektę, po druk; nabycie praktycznych umiejętności wymaganych od redaktora, redakcja i korekta tekstów; zapoznanie z cyklem produkcji publikacji, druku i mechanizmami promocji.

Dział Reklamy i Promocji Katolickiego Radia Podlasie: zadania związane nagradzaniem słuchaczy w konkursach antenowych i internetowych oraz pozyskiwaniem sponsorów nagród

UWAGA! Istnieje możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w każdej/kilku  z ww. jednostek.

Miejsce: praktyki odbywają się w siedzibie KRP w Siedlcach pod nadzorem wyznaczonego przez Dyrektora stacji - OPIEKUNA PRAKTYK.

W przypadku praktyk z zakresu dziennikarstwa (reporter/dziennikarz terenowy) istnieje możliwość odbycia ich w swoim miejscu zamieszkania pod nadzorem reportera terenowego KRP, o ile na danym obszarze istnieje redakcja terenowa KRP.

Oczekujemy:
- zainteresowania obszarem w ramach praktyki,
- samodzielności i zaangażowania,
- umiejętności obsługi pakietu MS Office,
- kreatywności i chęci działania, nastawienia na cel i umiejętność pracy w zespole,
WAŻNE! aktualne ubezpieczenie NNW

Procedura:
1. Należy wypełnić wniosek o praktykę w formacie Word  i przesłać na adres: administracja@radiopodlasie.pl (dyrektor@radioPodlasie.pl) lub dostarczyć dokumenty osobiście do siedziby rozgłośni pod adresem: Katolickie Radio Podlasie, ul. Bpa I. Świrskiego 56 08-110 Siedlce następnie czekać na kontakt.
2. We wniosku należy zaznaczyć swoje preferencje co do miejsca i zakresu odbywania praktyki. Katolickie Radio Podlasie zastrzega sobie okres 30 dni na analizę wniosku, należy więc dostarczyć wniosek z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
3. Po przesłaniu wniosku o odbywanie praktyki oraz po zaopiniowaniu go ze strony katolickiego Radia Podlasie, kandydat otrzyma potwierdzenie przyjęcia (lub odmowy przyjęcia) na praktyki drogą elektroniczną. W informacji podane będą m.in. numery kontaktowe do opiekuna praktyki, data  rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz inne instrukcje. Po zakończeniu praktyki zostanie przygotowana opinia i zaświadczenie.
4. Jeżeli uczelnia wymaga od swoich studentów przedstawienia podpisanego porozumienia o możliwości odbywania praktyki, prosimy o dostarczenie stosownego dokumentu podpisanego z ramienia uczelni w dwóch egzemplarzach co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki. Porozumienia nie będą przyjmowane w trakcie trwania praktyki ani po jej zakończeniu.

Dokumenty
 
Przed rozpoczęciem praktyki prosimy o przesłanie w formie skanu:
- zaświadczenie ze studiów potwierdzającego status studenta,
- kopię polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyki.
 Jeśli student jest ubezpieczony za pośrednictwem uczelni, stosowny zapis może znaleźć się na zaświadczeniu z uczelni, w przypadku braku polisy, należy ją wykupić.

UWAGA! Przed przystąpieniem do praktyki, każdy student ma obowiązek zapoznać się z zasadami  z zakresu: BHP, ochrona ppoż., ochrona danych osobowych. Szkolenie poprowadzi pracownik Katolickiego Radia Podlasie

Katolickie Radio Podlasie nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia podczas trwania praktyki.

DODATKOWE INFORMACJE:

Ks. Daniel Struczyk, z-ca Dyrektora Katolickiego Radia Podlasie
administracja@radiopodlasie.pl
tel.: 500 106 002
Adres: katolickie Radio Podlasie
ul. Bpa Świrskiego 56
08-110 Siedlce