STACJA PARAFIA

„Stacja parafia” to informacja o parafiach odwiedzanych przez kapłanów w ramach Radiowej Niedzieli. Na antenie Katolickiego Radia Podlasie w niedzielę o godz. 7:35.

 

RADIOWA NIEDZIELA  26 LISTOPADA

W niedzielę, 26 listopada kapłani pracujący w Katolickim Radiu Podlasie, w ramach Radiowej Niedzieli, odwiedzą 5 parafii diecezji siedleckiej. Będą to parafie: Św. Michała Archanioła w Witorożu, św. Maksymiliana Kolbego  w Bazanowie, Św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie, Wniebowzięcia NMP w Leopoldowie oraz parafia Jana Chrzciciela w Górznie.

Proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Witorożu  jest ks. Michał Rodak. Książę Leon Sapieha w 1605 r. wybudował kościół drewniany. Obecny kościół parafialny drewniany wzniesiono w 1739 r. Wskutek represji carskich w 1874 r. świątynię zamieniono w cerkiew. Kościół rekoncyliowano   w 1919 r.

Proboszczem parafii św. Maksymiliana Kolbego w Bazanowie jest ks. Witold Semeniuk. Parafię erygowano w 1991 r. Kościół murowany wybudowano w latach 1983-1986 z inicjatywy ks. Mariana Piotrowskiego oraz mieszkańców Bazanowa.

Proboszczem parafii św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie jest ks. kan. Marek Zalewski. W 1424 wybudowano kościół, a rok później erygowano parafię. W 1747 r. wzniesioną kolejną drewnianą świątynię. W  latach 1898 – 1902 wybudowaną murowaną świątynię, a jej fundatorami byli Eleonora i Stanisław Brogowiczowie, właściciele dóbr Trzebucza. 10 sierpnia 1902 roku świątynię konsekrował biskup lubelski Franciszek Jaczewski.

Proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Leopoldowie jest ks. Andrzej Polak. Parafię erygowano w 1948 r. Kościół parafialny murowany wybudowano w latach 1982-1983.

Proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Górznie jest ks. prał. Jerzy Kalinka. Pierwszy kościół datowany jest na koniec XV w.  Budowę obecnej murowanej świątyni rozpoczęto w 1907 r., a zakończono w 1921 r. dzięki zaangażowaniu ks. Stanisława Kiebasińskiego oraz parafian. Świątynię konsekrował biskup Henryk Przeździecki.

Homilie w parafii Wniebowzięcia NMP w Leopoldowie wygłosi ks. Marek Bieńkowski, dyrektor rozgłośni. W parafii św. Michała Archanioła w Witorożu gościć będzie ks. Marek Weresa, a w parafii św. Jana Chrzciciela  w Górznie – ks. Paweł Broński. Do parafii św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie pojedzie ks. Przemysław Świderski, a do parafii św. Maksymiliana Kolbego w Bazanowie – ks. Jacek Wojdat.

 

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu